Rehacom trening

Presejalni moduli lahko odkrijejo za katero kognitivno okvaro trpi oseba in kako resna je njena oblika. Po zaključku kateregakoli presejalnega modula, terapevt dobi priporočilo, kateri modul bi bilo najbolje uporabiti za najbolj celovito obravnavo specifične okvare. Vsi presejalni (evalvacijski) moduli zagotavljajo normativne podatke, da bi lahko primerjali rezultate klientov s podatki zdravih oseb istega spola in starosti.

Vodilni raziskovalci na področju kognitivne rehabilitacije so razvijali RehaCom več kot 20 let. Obstajajo močni, znanstveno potrjeni dokazi, da je RehaCom program uspešen pri zdravljenju kognitivnih okvar in blažjih motenj, kot sta ADD in ADHD.

RehaCom program zelo uspešno dopolnjuje naše delo z metodami bio/neurofeedback-a. Še posebej se je izkazal pri težavah z impulzivnostjo, saj so naloge narejene tako, da spodbujajo premislek in preudarnost, kar zavira hitre in impulzivne odločitve.

RehaCom med ostalim vsebuje 12 modulov za pozornost in 7 modulov za obravnavo izgube spomina.

Presejalni moduli lahko odkrijejo za katero kognitivno okvaro trpi oseba in kako resna je njena oblika. Po zaključku kateregakoli presejalnega modula, terapevt dobi priporočilo, kateri modul bi bilo najbolje uporabiti za najbolj celovito obravnavo specifične okvare. Vsi presejalni (evalvacijski) moduli zagotavljajo normativne podatke, da bi lahko primerjali rezultate klientov s podatki zdravih oseb istega spola in starosti.

Vodilni raziskovalci na področju kognitivne rehabilitacije so razvijali RehaCom več kot 20 let. Obstajajo močni, znanstveno potrjeni dokazi, da je RehaCom program uspešen pri zdravljenju kognitivnih okvar in blažjih motenj, kot sta ADD in ADHD.

RehaCom program zelo uspešno dopolnjuje naše delo z metodami bio/neurofeedback-a. Še posebej se je izkazal pri težavah z impulzivnostjo, saj so naloge narejene tako, da spodbujajo premislek in preudarnost, kar zavira hitre in impulzivne odločitve.

Larus metoda, delavnice
in podporne terapije

Biofeedback tehnologija

Larus metoda

Rehacom trening

Larus metoda

Neurofeedback tehnologija

Larus metoda

Transkranialna električna stimulacija

Larus metoda

Sproščanje za odrasle

Larus delavnica

Krepitev koncentracije za otroke

Larus delavnica

Izvlečki zdravilnih rastlin

Podporne terapija

Obravnava z živalmi

Podporne terapija