Neurofeedback tehnologija

Izboljšanje koncentracije, pozornosti in budnosti. Krepitev umirjenega fokusa.

Obsežne raziskave, narejene po celem svetu so pokazale, da pretirana skrb, stres ali prekomerna tesnoba precej motijo normalno pozornost in fokus. Otežena izvedba ali performans je torej zelo pogosto pripisana učinku povečane ravni anksioznosti oziroma zaskrbljenosti.

Z izboljšanjem mentalnih funkcij, lahko posamezniki minimalizirajo učinke anksioznosti in povečajo psihološki konstrukt samozavesti.

Običajno ne moremo zanesljivo vplivati na dejavnost možganskega valovanja, ker se ga ne zavedamo. Vendar s pomočjo EEG biofeedback naprave lahko opazujemo lastno možgansko aktivnost, kar nam omogoča, da na to aktivnost lahko vplivamo.

Z neurofeedback treningom se optimizira funkcija zdravih delov možganov, ohranja se lahko fiziološka samoregulacija in pojav nekaterih simptomov (kognitivni upad) se lahko v pomembni meri odloži oziroma zakasni (demenca).

Ko se oseba skoncentrira na določeno dejavnost na zaslonu, s tem zmanjša prekomeren pojav počasnejšega možganskega valovanja, ki onemogoča dobro in neprekinjeno koncentracijo. Tako se lahko poveča učinkovita aktivnost hitrejšega možganskega valovanja. V istem trenutku prejme vizualno in slušno povratno informacijo (na primer zasliši se zvok,ko vztraja pri višji koncentraciji – na primer vsaj pol sekunde).

Sprememba se zgodi po procesu operativnega (instrumentalnega) pogojevanja, postopnega obnavljanja in prekvalifikacije možganskega delovanja.

Z metodo neurofeedbacka lahko zelo uspešno naslavljamo težave s spominom, optimiziramo koncentracijo in usmerjen fokus ter kognitivne kapacitete. Z rednim treningom lahko v nekaterih primerih reduciramo blago depresijo, zelo uspešno pa obravnavamo nespečnost ter anksioznost.

Uravnavanje različnih nalog je zmožnost naših možganov, da se primerno odzivajo in delujejo glede na okoliščine. Tako imamo lahko pod nadzorom več ključnih nalog - delo, šolske obveznosti ali socialno življenje. Vendar so včasih možgani manj zmožni vzpostavljati takšnega uravnavanja in to lahko opazimo kot simptome ADD in ADHD motnje. Ti lahko povzročajo velike težave pri prilagajanju na vsakodnevne življenjske izzive.

Neurofeedback je znanstveno dokazana metoda, ki na varen in učinkovit način odpravlja simptome ADD in ADHD pri otrocih, mladostnikih in odraslih. Obravnavamo lahko težave z nadzorom impulzov in čustev, motoričnim nemirom, krepimo pozornost in osredotočanje.

Metoda predstavlja varno alternativo sodobnim psiho-stimulativnim zdravilom, kot je Ritalin, saj se tako lahko izognemo širokemu spektru stranskih učinkov, ki jih le-ta povzroča (povečana nervoza, anksioznost, nespečnost, izguba apetita, slabost, bruhanje, vrtoglavica, srčne palpitacije, glavoboli, povečan srčni utrip in krvni pritisk in psihoze).

Z metodo neurofeedbacka se možgani naučijo samoregulacije do stopnje, ko ne potrebujejo več povratne informacije, ki jo nudi trening. Ta omogoča možganom, da naravno izvajajo funkcije, ki so bile včasih težko izvedljive.

Začetno neurofeedback merjenje in evalvacija stanja

Ob prvem obisku se opravi evalvacijski pregled, ki zajema izčrpen pogovor (o specifiki težav, zgodovini, izraženosti,...), pregled morebitnih že opravljenih zdravniških izvidov (dokumentacije) ter osnovno EEG merjenje. Pridobljene informacije nam nato pomagajo pri načrtovanju nadaljnjega treninga/terapij.

“Neurofeedback bazira na dveh dejstvih. Prvič – stanje možganov (vključeno z disfunkcijo oziroma deregulacijo) je objektivno reflektirano v EEG parametrih, posnetih na površini glave. Drugič – človeški možgani plastično memorirajo zaželjeno (in tako nagrajeno) stanje možganov. V neurofeedback tehniki so določeni EEG parametri, ki jih posnamemo na površini klientove glave (kot na primer ferkvenčni pas, EEG moč oziroma razmerje med obema v različnih ferkvenčnih pasovih) predstavljeni subjektu preko vizualne, avditorne ali taktilne modalitete. Naloga je zavestno spremeniti željene parametre (kar vodi do bolj efektivnega funkcioniranja možganov). Pozicija postavitve EEG elektrod in EEG parametrov (t.i. neurofeedback parametrov) variira glede na cilje neurofeedback terapije. Tako pozicija elektrod in neurofeedback parametri definirajo t.i. neurofeedback protokol. Za medicinske aplikacije večina neurofeedback terapevtov implicitno oziroma eksplicitno uporablja t.i. buldožerjev princip neurofeedbacka. Glede na ta princip je namen neurofeedbacka normalizacija abnormalnega EEG vzorca. Če torej obstaja povečan EEG parameter na določeni lokaciji na korteksu, je cilj neurofeedback treninga trenirati tako, da ga oseba lahko zniža. Če pa opazimo pomanjkanje druge EEG karakteristike, je potrebno ustrezni parameter trenirati tako, da se ga oseba nauči zvišati. Metoda deluje kot buldožer, ki zapolni vrzeli in zgladi neravnine.” (Juri D. Kropotov, 2009)

Z rednim neurofeedback treningom krepimo usmerjen fokus. To omogoča učinkovito spopadanje z visoko zahtevnimi nalogami po povsem naravni poti.

Posameznika v prvih urah treninga z neurofeedback metodo obenem učimo pravilnega trebušnega dihanja, saj to pomembno vpliva na koncentracijo.

Neurofeedback metoda temelji na pogojevanju, principu poskusov in napak ter dolgoročnosti.

Treningi za pridobivanje močne koncentracije so sestavljeni iz postopnega zviševanja težavnosti. Z neurofeedback metodo lahko pogojujemo tudi dominacijo nižjih ferkvenc, z namenom lažjega sproščanja, premagovanja stresa ali nespečnosti.

Primer neurofeedback treninga za bolj učinkovito učenje in pomnenje

Znano je, da ob meditaciji v možganih porašča alfa valovanja, tj območje 8 – 12 Hz. Znanstveno je dokazano, da je takšno umirjanje možganskega valovanja uporabno pri zdravljenju depresivnih stanj, tesnob, kroničnega stresa in nespečnosti, kroničnih glavobolov in migren, blažitvi bolečin itd.

Spodbujanje alfa valovanja izboljša spanje in spodbuja delovanje imunskega sistema. Prav tako pa se uporablja tudi za učinkovitejše učenje (t.i. »hitro učenje oz. super učenje«). Z učenjem v alfa možganskem valovanju, se lahko naučimo tuj jezik v tretjini navadno potrebnega časa. Dokazano je, da se v meditativnem polsnu sugerirana gesla bolje shranijo v zavesti in podzavesti.

Tudi pri neurofeedback metodi z pogojevanjem lahko spodbujamo višje alfa frekvence. Trening krepitve alfa frekvenc udeleženci opisujejo kot izjemno sproščujoč.

Po takšnem treningu se pospeši sposobnost učenja na splošno. To je verjetno posledica treninga možganov, da lahko “obravnavajo” več informacij hitreje.

Sproščeno stanje pospešuje tudi večjo kreativnost, saj je znano, da smo po počitku precej bolj sveži in neobremenjeni. S celostnim mišljenjem pa se pospešuje in spodbuja tudi intuicija: pogosteje in hitreje se pojavljajo prebliski in intuicija.

Trening s pogojevanjem alfa ferkvenc predstavlja učinkovito tehniko dolgoročnega pomnenja t.j. ohranjanja naučenih informacij.

Kaj lahko obravnavamo s pomočjo neurofeedback tehnologije?

  • Lajšanje težav s spominom in demenco.
  • Odprava učnih težav.
  • Vzpostavitev hitre koncentracije tudi v stresnih situacijah in ponovnega re-fokusa, kadar ta zaradi različnih okoliščin upade.
  • Metoda je izredno uspešna tudi pri obravnavi motenj ADD - motnja pomanjkanja pozornosti in koncentracije in ADHD - pretirana motorična dejavnost.
  • Kot podporna terapija je učinkovita tudi pri obravnavi težjih stanj kot so avtizem, demenca, epilepsija, travmatične poškodbe glave, cerebralna paraliza, ...

Z neurofeedback treningom se maksimizira funkcija zdravih delov možganov, ohranja se lahko fiziološka samoregulacija in pojav nekaterih simptomov se lahko v pomembni meri odloži oziroma zakasni.

Terapijo z neurofeedbackom v Ameriki pogosto uporabljajo vrhunski managerji, kadar želijo izboljšati svojo produktivnost in uspešnost pri delu.

Larus metoda, delavnice
in podporne terapije

Biofeedback tehnologija

Larus metoda

Rehacom trening

Larus metoda

Neurofeedback tehnologija

Larus metoda

Transkranialna električna stimulacija

Larus metoda

Sproščanje za odrasle

Larus delavnica

Krepitev koncentracije za otroke

Larus delavnica

Izvlečki zdravilnih rastlin

Podporne terapija

Obravnava z živalmi

Podporne terapija